World of Warcraft: Cataclysm

Historie Warcraftu ~ Historie Warcraft


Autor: Sargeras
Název: Historie Warcraftu - 4. kapitola

Čtvrtá část historie.

Poslední Strážce

Moc Aegwynn rostla s dobou, po kterou plnila roli Strážce Tirisfalu a byla to ona, kdo posunul hranice moci a nezávislosti Strážce na Radě Tirisfalu. Svedla boj se samotným Sargerasem, kterého se báli i ti nejmocnější členové Řádu. Aegwynn použila moc Tirisfalen a o mnoho let si prodloužila život. Po celou dobu plnila svou roli a ochraňovala svět před démony Plamenné Legie. Věřila, že porazila jejich boha, což se ovšem stalo osudným celému Řádu a jí samotné. Koncil Tirisfalu po staletí toleroval její prohřešky, ale po několika staletích rozhodl, že je načase, aby moc předala dál. Byla povolána do Dalaranu, kde se mělo rozhodnout, kdo bude tím pravým. Aegwynn se opět vzepřela a rozhodla se, že jejího následovníka vybere ona, ne koncil.
Nalezla člověka, který se shodoval s jejími představami otce jejího dítěte, Nielase Arana, který byl členem Řádu Tirisfalu a poradcem krále Adamanta III, krále Azerothského království. Nielas byl známý svým talentem svádění žen, což mu značně zvýšilo sebevědomí, které Aegwynn, po které toužil ze všech nejvíce, bez milosti téměř zničila. Zprvu si myslel, že jeho šarm zapůsobil i na tak necitelnou osobu jako byla ona, ale Aegwynn sama mu vysvětlila, že ho jen zneužila pro svoje vlastní účely. Nielas se s tím nikdy nesmířil, ale zapřísahal se, že jejich dítě ochrání.
Když Strážkyně porodila dítě, které sama pojmenovala Medivh, což v jazyce Vysokých Elfů znamená Strážce Tajemství, odkojila ho magií a předala jeho otci, Aranovi, aby se o něj postaral. Nielas se o Medivha zajímal i jako o budoucího mága, nejen jako o syna. Nevěděl, že Aegwynn Medivhovi předala moc Tirisfalen, která se projeví teprve až bude připraven. Díky otcově postavení se Medivh velice brzy spřátelil se dvěma dalšími dětmi u královského dvora, princem Llaneem Wrynnem a Anduinem Lotharem. Když dosáhl věku šestnácti let, uspořádali tihle tři největší výpravu, jakou kdy podnikli. Hon na troly, kteří zastrašovali chudé obyvatele králoství. Při posledním střetu s troly se Medivh zhroutil a upadl do několikadenního komatu. Nikdo nemohl tušit, že Sargerasova duše se po porážce jeho fyzické schránky schovala v Aegwynn samotné a z ní přešla do Medivha. Démonický bůh připravoval svou novou tělesnou schránku na moc, která se měla projevit už velmi brzy. Když Medivh procitl, celý vystrašený bežel k otci, který ho celý rozradostněný objal sotva ho uviděl na nohou a v pořádku. Přímý dotek způsobil Nielasovu smrt a Medivh opět upadl do komatu, který trval nyní několik let. Sargeras mezitím přebíral kontrolu nad Medivhovou myslí a tělem. Když byl hotov, dovolil Medivhovi procitnout a už nzní dospělý čaroděj se na popud svého nedobrovolného hosta odebral do Karazhanu, která se stala jeho novým domovem. Sargeras se celou dobu připravoval na druhou invayi na tento svět a využil Medivha, aby ošálil orkského černokněžníka, Gul'dana.

Vzestup Hordy

Kdysi byl svět, který uprchlíci z Argusu, vedeni Velenem, pojmenovali Draenor, plný lesů, rostlin a zeleně. Orkové žili v souladu s přírodou. Draeneiové se před orky skrývali, ale tu a tam se objevovaly důkazy jejich existence. Orkové s nimi žili v míru. Orkský starší šaman, Ner'Zhul, který byl neoficiálním vůdcem celého orkského národa uspořádal sněm všech klanů u krystalu Oshu'gun, což byla část vesmírného plavidla, kterým se rasa draeneiů dostala na Draenor, ale orkové jej považovali za svaté místo. Na popud Kil'Jaedena, pomstzchtivého eredara Ner'Zhul poštval orkské klany proti Draeneiům, kteří se sice bránili, ale proti Durotanovi a Orgrimu Doomhammerovi, kteří byli přáteli již od dětství, neměli sebemenší šanci. Kil'Jaeden vytušil Ner'Zhulův odpor vůči němu a našel si novou loutku, Gul'dana. Ten, narozdíl od svého mistra v umění šamanismu, přijal démona jako spásu, která jim měla zaručit vítězství nad Velenem a jeho rasou. Kil'Jaeden Gul'dana naučil umění černokněžnictví, které měl ork předat dál, několika vyvoleným. Gul'dan, vyzbrojen novými metodami, začal učit ostatní, kdo byli ochotni se odevzdat temné moci démonů a upustit od starých cest šamanismu.
Orkští černokněžníci decimovali armády draeneiů, zatímco Gul'dan za pomoci Blackhanda Ničitele, což byl tehdejší náčelník největšího a nejsilnějšího orkského klanu, Blackrocku, založil Koncil Stínů, skrytou organizaci, která řídila každý krok orků. černokněžník Gul'dan brzy využil vlivu, který získal a dosadil Blackhanda na místo vrchního velitele Orkské Hordy, Válečného Náčelníka. Draeneiové prohrávali a Velen, který uviděl osud jeho rasy jinde, prchnul s přeživšími, kteří chtěli odejít. Zbytek jeho rasy se ukryl hluboko v lesích Terrokaru, v jejich hlavním městě, Shattrathu.
Jak Kil'Jaeden zamýšlel, jeho nová armáda krvežíznivých bojovníků brzy začala válčit mezi sebou, což prospělo Sargerasovi, který nabídl Gul'danovi nový svět, svět který mohou dobít a za odměnu sám černokněžník dostane takovou moc, o jaké se mu ani nesnilo. Gul'dan bez váhání přijal a svolal Hordu na Hellfireský poloostrov, kde za pomoci Medivha otevřeli Temný Portál, kterým Horda začala proudit na svět Azeroth.

První Velká Válka

Orkská Horda, vedena Blackhandem Ničitelem, Gul'danem a jeho Koncilem Stínů, vtrhla na Azeroth, svět plný života, který ten jejich již dávno postrádal. Mnoho orků se z toho pohledu zbláznilo. V područí králů se království Azeroth stalo rájem na zemi. Obdělaná pole, vesnice, lesy, to všechno bylo k vidění a ještě mnohem více. Orkové začali plenit a vraždit, jak dostali nařízeno od Blackhanda, který sám odtáhl se svým klanem Blackrock na sever, k sopce se stejným jménem. Není známo, jak to bylo doopravdy. Jestli klan převzal jméno od sopky, ona od nich, nebo jestli je to pouze shoda jmen. Je ovšem známo, že městečka Grand Hamlet, Lakeshire a Darkshire padla mezi prvními.
Orkové ničili vše, co jim přišlo do cesty. Celé lesy padly, aby orkové mohli dobývat pomocí katapultů, žebříků, obléhacích věží a beranidel. Durotan, který byl hned po příchodu na Azeroth vypovězen, se potají vrátil na jih z Alterackých hor, za svým přítelem, Orgrimem Doomhammerem. Vysvětlil mu, jak se doopravdy věci mají a komu orkové vlastně slouží. Orgrim poslal Durotana, Draku a jejich dítě zpět, za doprovodu dvou jeho spolehlivých válečníků.Ti dva ovšem nebyli věrní Orgrimovi, nýbrž svému otci, Blackhandovi. Byli to Rend a Maim, náčelníci nového orkského klanu, Black Tooth Grin.
Když se Orgrim dozvěděl o vraždě jeho přítele, popadla ho zuřivost a zabil Blackhanda, vyvraždil Koncil Stínů a zajal Gul'dana, který byl v tu dobu v komatu. Horda mezitím vyplenila zbylá lidská města a připravovala se na útok na Stormwind, hlavní město Azerothského království. V Karazhanu, věži Strážce Medivha po celou tu dobu studoval mladý kouzelník, Khadgar. Pod Medivhovým vedením se z něj brzy stal jeden z nejmocnějších lidských čarodějů všech dob.
Sargerasovy plány ovšem nikdy nedošly naplnění. Anduin Lothar společně s Khadgarem zabili Medivha, tělesnou schránku, ve které demonův duch přebýval. Khadgar zakopal jeho tělo, společně s kastelánem Moroesem a kuchařkou, před vchodem do Karazhanu a s Lotharem odešli bránit království. Při návratu ověem zjistili, že Stormwind hoří a král Llane je mrtev. Zabila ho Garona Halforcen, zabiják Koncilu Stínů a dočasný otrok Medivha. Khadgar, Lothar, Uther a Alonsus Faol řídili evakuaci všech kteří mohli být zachráněni a odpluli na sever, směrem ke království Lordaeron a Kul Tiras.

Hodnocení
(počet hlasů: 46)
hrozné
výborné

Hodnotit mohou jen registrovaní uživatelé. > Zaregistrovat <
Nový komentář
High Elf 2.6.2013 08:57:20
Bylo to dobre az na ty chyby takze 3

TheBus 10.2.2012 14:44:48
žyli mg :-e

timko111 8.2.2012 17:32:14
bilo tam mnoho chyb ale i tak 5

dahakere 26.3.2010 09:28:04
Ten konec se mě moc nezdá ale za 5Nový komentář:


Jen pro zaregistrované uživatele.

Jméno:
Heslo:
Zapamatovat
Nová registrace
Zapomili jste heslo?


Poslední poíspivky
Aukce ikonek30.07. 11:49
Rat Race21.06. 14:55
UD vs HU mal...26.05. 13:01
Rat Race09.05. 11:40
Rat Race05.05. 10:11
Rat Race04.05. 18:49
Rat Race04.05. 18:48
Rat Race29.04. 18:09
Rat Race29.04. 12:40
Rat Race15.04. 16:14


Streamy
back2warcraftOnline
CechiOnline
Compmaster[nXh]Online
ESL_WC3Online
LawLietOnline
n3GROnline
ReMinDOnline
TomikuSOnline
vOshOnline

Anno 1404© Warcraft3.cz 2003-2017, všechna práva vyhrazena, ISSN 1214-892X
Názvy Warcraft, Reign of Chaos, The Frozen Throne a Battle.net jsou
registrovanými obchodními znaekami spoleenosti Activision Blizzard.